ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) นำทีม "คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" มีตัวแทนบริษัทนำโดย คุณมาลี วิญญรัตน์ คณะกรรมการบริษัท ,คุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และคุณวันชัย  ประสิทธิวรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นตัวแทนการส่งมอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องครัว พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางความสุขให้กับเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี