ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียด



new


บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) นำโดยคุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและคุณวันชัย  ประสิทธิวรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนทั้งสิน 10,000 บาท ให้กับทางชุมนุมเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปสร้างอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านคำไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและห่างไกลความเจริญ