ร่วมงานกับเรา / การเตรียมตัวเพื่อสมัคร

เตรียมตัว สมัครงาน
ผู้สมัครงานจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ เช่น
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
- ใบผ่านการเรียนรักษาดินแดน, ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร, และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
การแต่งกาย
- ผู้สมัครงานควรแต่งกายให้เรียบร้อย
- ใส่เสื้อคอปกโปโล,เสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าทรงสุภาพ
- รองเท้าหุ้มส้น